هاشور ابرو درد داره؟

خدمات میکروپیگمنتیشن یا هاشور ابرو و یا هر عملی در رابطه با زیبایی باشید دردناک ایست اما اگر هاشور طوسط متخصص حرفه ای و با دستگاه میکروپیگمنتیشن  انجام شود تا ٩٠٪ درد کاهش می یابد .

درد هاشور ابرو
هاشور ابرو

d;v,\d’lkjdak hfv, nv jivhk

iha,v hfv, nv jivhk – lv;c iha,v hfv,